Klimaverktøy

Her ligger ressurser og verktøy for kunst- og kulturfeltet. Tips oss gjerne om verktøy som bør nevnes her!

Visste du at?

Kulturlivets tre viktigste bidrag på klima, miljø og bærekraft er:

1. Bidra til å nå et nullutslippssamfunn innen 2050. 

2. Bidra til å oppheve linken mellom økonomisk vekst og naturnedbygging,

3. Bidra til at alle skal med (leave no one behind)!