Hvem er vi?

Klimakultur er et allmennyttig samvirkeforetak med tilhold i Vang i Valdres.

Formålet med Klimakultur er todelt:

  • Å bidra til at norsk kulturbransje følger Paris-avtalen og minimum halverer sine egne utslipp innen 2030
  • Å konkretisere FN's Bærekraftsmål i tiltak som hele feltet kan gjennomføre, fra kunstnere til kulturbyråkrater

Klimakultur.no skal være et sted hvor tips, verktøy og konkrete eksempler fra kulturfeltet blir delt og brukt som inspirasjon for å drive fram helt nødvendige endringer.

Klimakultur oversetter bærekraftsmålene til lokalt brukbar kunnskap, bidrar til å forankre bærekraftsmålene i organisasjonen og identifiserer de viktigste innsatsområdene og strakstiltak.

Vi holder til på Kontorfellesskapet 1724, et tilholdssted for en rekke kultur- og teknologibedrifter i Vang i Valdres.

 

Interessert i å vite mer om hvordan akkurat du (og dine kolleger) kan minske klimautslipp og jobbe mer bærekraftig? Send en uformell henvendelse til Erlend eller Julie.

 

Erlend Eggen - daglig leder og partner 
+ 47 46680647 / erlend@klimakultur.no

Erlend er utdannet sosialantropolog og har de siste 15 årene startet og engasjert seg i bedrifter, utviklet tjenester og politikk som alle har hatt til hensikt å fremme naturen og sørge for bærekraftig utvikling. I 2022 gjennomførte Erlend cChange sitt lederkurs, Transformational Leadership for Sustainability, en verktøykasse for endringsledelse og rettferdig utvikling for alle.

 

Julie Forchhammer - partner
+47 90665907 / julieforchhammer@gmail.com

Julie har jobbet i skjæringspunktet mellom klima og kultur i to tiår og brenner for å finne reelle løsninger for omstilling hos kulturaktører. Som miljøsjef for Øyafestivalen, festivalsjef for Vinjerock og rådgiver for Regnskogfondet har Julie jobbet med praktiske klima- og miljøtiltak i både nasjonale og internasjonale organisasjoner.

 

Ingebjørg Blomlie Müller - kontorsjef
+47 97530604 / ingebjorg@klimakultur.no 

Ingebjørg er utdannet prosjektleder og er nylig ansatt som kontorsjef i Klimakultur. Hun deler tiden sin mellom Klimakultur og Vinjerock hvor hun har vært ansatt som kontor/økonomisjef siden 2016. 

 

Faktura- og besøksadresse:

KLIMAKULTUR SA
Org.nr 928 346 447
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres
Norge

 

 

 

Våre tjenester

Kompetansesenteret Klimakultur leverer foredrag, workshops, verktøy og rådgivning tilpasset bærekraftsarbeidet i din bedrift eller organisasjon. Les mer om hva vi leverer under Våre tjenester.