Hvem er vi?

Klimakultur er et allmennyttig samvirkeforetak med tilhold i Vang i Valdres.

Klimakultur arbeider med å skape møteplasser for kompetanseheving, erfaringsdeling og refleksjon rundt vår tids store spørsmål: klima-, natur- og rettferdighetskrisene.

Klimakultur.no skal være et sted hvor tips, verktøy og konkrete eksempler fra det brede kulturfelt blir delt og brukt som inspirasjon for å drive fram helt nødvendige endringer.

Klimakultur oversetter bærekraftsmålene til lokal brukbar kunnskap, bidrar til å forankre bærekraftsmålene i små og store organisasjoner og identifiserer de viktigste innsatsområdene for en rettferdig omstilling av samfunnet.

Vi holder til på Kontorfellesskapet 1724, et tilholdssted for en rekke kultur- og teknologibedrifter i Vang i Valdres. Klimakultur er en idealistisk organisasjon, stiftet 2021.

Send oss gjerne en epost om du vil vite hvordan akkurat du og dine kollegaer kan gjøre en kreativ klimainnsats for en mer rettferdig samfunnsutvikling.

Årsmelding Klimakultur SA 2022

 

Erlend Eggen - daglig leder og partner 
+ 47 46680647 / erlend@klimakultur.no

Erlend er utdannet sosialantropolog og har de siste 15 årene startet og engasjert seg i bedrifter, utviklet tjenester og politikk som alle har hatt til hensikt å fremme naturen og sørge for bærekraftig utvikling. I 2022 gjennomførte Erlend cChange sitt lederkurs, Transformational Leadership for Sustainability, en verktøykasse for endringsledelse og rettferdig utvikling for alle.

 

Julie Forchhammer - partner
+47 90665907 / julieforchhammer@gmail.com

Julie har jobbet i skjæringspunktet mellom klima og kultur i to tiår og brenner for å finne reelle løsninger for omstilling hos kulturaktører. Som miljøsjef for Øyafestivalen, festivalsjef for Vinjerock og rådgiver for Regnskogfondet har Julie jobbet med praktiske klima- og miljøtiltak i både nasjonale og internasjonale organisasjoner.

 

Ingebjørg Blomlie Müller - kontorsjef
+47 97530604 / ingebjorg@klimakultur.no 

Ingebjørg er utdannet prosjektleder og er nylig ansatt som kontorsjef i Klimakultur. Hun deler tiden sin mellom Klimakultur og Vinjerock hvor hun har vært ansatt som kontor/økonomisjef siden 2016. 

 

Faktura- og besøksadresse:

KLIMAKULTUR SA
Org.nr 928 346 447
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres
Norge

 

 

 

Våre tjenester

Kompetansesenteret Klimakultur leverer foredrag, workshops, verktøy og rådgivning tilpasset bærekraftsarbeidet i din bedrift eller organisasjon. Les mer om hva vi leverer under Våre tjenester.