Kulturnettverk Klima

Lær mer om hvordan kulturfeltet internasjonalt jobber med klimaomstilling

Tips om internasjonale organisasjoner og veikart for å jobbe med klimaomstilling i kunst- og kulturfeltet.

Av: Julie Forchhammer, Klimakultur

Utdrag fra guiden "En innføring i kultur og klimarettferdighet i Norge". Lansert høsten 2023 i samarbeid med Rosendal Teater.

Les hele guiden her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst å engasjere deg mer i arbeidet for kultur og klimarettferdighet? Men lurer på hvordan man gjør det? Her er forslag til noen organisasjoner og nettverk som forener kulturfeltet i arbeidet for en rettferdig og bærekraftig omstilling:

Organisasjoner og nettverk

Bæredygtig Kulturliv NU: Dansk organisasjon med en klar visjon om å bygge bro mellom klimaforskning, kulturlivet og resten av samfunnet. 

Climate Heritage Network:  Et globalt nettverk med mer enn 250 medlemsorganisasjoner innenfor kunst, kultur og kulturarv. Nettverket skal støtte lokalsamfunn i å nå ambisjonene i Parisavtalen ved å oppskalere klimatiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Climate Live: Globalt ungdomsnettverk med medlemmer i over 40 land som arrangerer konserter og bruker musikk til å utdanne og engasjere publikum til å kreve klimahandling fra politikere og beslutningstakere. Har røtter i "Fridays for future"-bevegelsen.  

CultureCOP: Et internasjonalt initiativ som bruker kraften i kunst, kultur, kulturarv og kreativ praksis til å sette klimarettferdighet i sentrum for arbeidet med FNs årlige klimatoppmøter, kalt COP (Conference of the Parties). Klimajuristen, aktivisten og forkjemperen Farhana Yamin er CultureCOPs kreative leder og samler ekspertisen, ferdighetene og stemmene til et bredt kulturfelt fra hele verden. 

Culture Declares Emergency:  En internasjonal bevegelse som erklærer klima- og økologisk krise. Kulturaktørene som har samlet seg i oppropet skal fortelle sannheten, selv ta handling og søke etter rettferdighet. Over 600 kulturorganisasjoner har underskrevet oppropet.

Culture Unstained: En forsknings- og kampanjeorganisasjon med mål om å få slutt på oljesponsing av kulturfeltet. De oppfordrer kunst- og kulturorganisasjoner til å kutte sine bånd til fossilindustrien for å kutte  den sosiale legitimiteten som de får fra slike sponsorater. De fleste kulturorganisasjoner i England har de siste årene kuttet ut sponsorer fra fossilbransjen, deriblant Royal Opera House, Scottish Ballet, National Portrait Gallery, British Film Institute, National Theatre, Royal Shakespeare Company, National Gallery og Tate Galleries.

ECCA (Entertainment and Culture for Climate Action): Et globalt initiativ for å forene kultursektoren om felles klimamål og løsninger. Initiativet er initiert av sekretariatet for FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). 

Music Declares Emergency: Musikkfeltets opprop for å erklære klimakrise. 3446 artister (som Aurora, De La Soul, Massive Attack) og 1533 bransjeorganisasjoner har skrevet under på å snakke om og sette fokus på klimakrisen, utfordre myndighetene, jobbe for en rettferdig omstilling på systemnivå og senke egne klimaavtrykk.

Julie’s Bicycle: Den engelske organisasjon har de siste 15 årene vært verdensledende på alt som omhandler kultur, klima og bærekraft. På deres hjemmeside finner du mer enn 250 rapporter, sjekklister og guider om alt fra klimarettferdighet til energieffektivisering av kulturbygg og miljøtips for museer, musikere, festivaler, dansetrupper, teatre mm. Julie’s Bicycle har siden 2012 hatt ansvaret for det engelske kulturrådets (Arts Council England) omfattende miljøprogram.  

--------------------------------------------------------------------------------------

Veikart for klimaomstilling i kulturfeltet 

Culture Declares Emergency anbefaler dette veikartet med en rekke tiltak som kulturfeltet kan hente inspirasjon og kunnskap fra. 

Tiltakene er ment å øke sektorens forståelse av hvilken stor rolle kunst, kultur og kulturarv har for å få til en rettferdig og inkluderende omstilling. Ingen kan gjøre alt, men vi kan alle, kunstnere som kulturarbeidere, gjøre noe. Veien blir til mens vi går.

Veikartet er hentet fra “The Culture Takes Action framework” utviklet av Bridget McKenzie, leder for Climate Museum UK.

1. Å fortelle sannheten gjennom kunst og utdanning

Bruke kulturfeltet til å fremme forskning, invitere inn ulike stemmer og bruke kreative tilnærminger for å skape ytringsrom og utforske vedtatte sannheter. Øke bevisstheten om og hjelpe folk til å forstå sammenhengen mellom forbruk, klimaendringer, biologisk mangfold, konflikter og migrasjon.

Flere tips her.

2. Avkarbonisering av kulturfeltet

Kutte ut økonomisk samarbeid og kultursponsing fra miljøskadelige næringer som oljeindustrien. Være bevisst på hvordan lite bærekraftige selskaper prøver å styrke omdømmet gjennom å sponse kultur, idrett og utdanning. Redusere egne utslipp og miljøavtrykk og bidra til å endre praksis i kultursektoren. 

Flere tips her.

3. Støtte omstilling i lokalsamfunnene

Dette tiltaket fokuserer på hvordan du kan være en endringsagent i lokalsamfunnet ditt og hjelpe mennesker og steder med å bli sunne, bærekraftige og motstandsdyktige.

Flere tips her

4. Fremme tiltak på globalt nivå

Delta i internasjonale nettverk som forener kulturfeltet. Eller engasjer deg lokalt for saker av global betydning. Det kan for eksempel være å støtte kunstnere som arbeider med sårbare eller fordrevne lokalsamfunn, låne ut lokaler til miljøaktivister eller invitere inn stemmer fra frontlinjen av klimakrisen til å snakke for publikum eller ansatte. 

Flere tips her.

5. Tilby kulturell terapi og omsorg

Vise empati og gi rom for samtaler om hvordan det er å leve i en verden i endring. 

Gjennomføre de endringene vi ønsker å se i samfunnet: utfordre makt og privilegier og bygge en omsorgskultur i hverdagen vår - omsorg for oss selv, hverandre og jorden. Tilby kultur til alle! Bruke kulturopplevelser for å gi folk glede, minske stress og skape tilhørighet. Legge til rette for velvære og glede i hjerne og kropp gjennom lek, sport, dans, og naturopplevelser. 

Flere tips her.

6. Avkolonisere kultur og søke oppreisning

Være bevisst hvilke systemer for undertrykkelse og utnyttelse som finnes, for eksempel ved å utforske kolonialismens historie, støtte dem som står i frontlinjen for klimakonsekvenser eller takle ulikheter i kultur- og miljøbevegelser. 

Flere tips her.

7. Økologisk design og innovasjon

Noen deler av kultursektoren har bidratt til skadelig, utvinnende økonomisk vekst, enten på aktive måter som å designe hurtigmote eller oppmuntre til flybasert turisme, eller på mer passive måter som å unnlate å kritisere status quo eller å tilby alternativer til den. Dette tiltaket handler om å se for seg alternativer til dette, og å investere i produkter og tjenester som er regenerative og bidrar til bærekraftig utvikling.

Flere tips her.

8. Klimatilpasning og beskyttelse av kulturarv

Dette tiltaket fokuserer på å bistå lokalsamfunn og økosystemer til å tilpasse seg eller være motstandsdyktige mot konsekvensene av klima- og naturkrisen. Dette innebærer blant annet å beskytte selve kulturen og kulturarven mot miljøskader og ekstremvær. Bruke sin plattform til å utdanne publikum og organisasjon om rettferdighet og omsorg for migranter og klimaflyktninger.

Flere tips her.

 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden