Counting on culture Julie's Bicycle

Veileder: Hvordan avkarbonisere kulturfeltet både økonomisk og etisk?

Hvordan kulturfeltet kan koble seg av fossilindustrien, både økonomisk og etisk?

Av: Julie Forchhammer, Klimakultur

Utdrag fra guiden "En innføring i kultur og klimarettferdighet i Norge". Lansert høsten 2023 i samarbeid med Rosendal Teater.

Les hele guiden her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den engelske organisasjonen Julie’s Bicycle  lanserte i april 2023 veilederen Counting on Culture: How to stop financing the environmental crises. Guiden er finansiert av Arts Council England.

Veilederen er rettet mot alle som jobber med kultur. Den forklarer hvordan vår økonomi, inkludert økonomien til mange kulturorganisasjoner, støtter opprettholdelsen av miljøødeleggende næringer som petroleumsindustrien. 

Veilederen er tydelig i sine anbefalinger: Kultursektoren må straks iverksette tiltak for å trekke seg ut av fossilt brensel og gå inn for en omstilling til finansieringer som setter miljø og sosial rettferdighet i sentrum.

Det blir  understreket at kunst- og kultursektoren også må oppfordre myndigheter og beslutningstakere til endring og bidra til å opplyse folk om viktigheten av å endre dagens finansieringsmodeller.

Å bygge bærekraftig finansiering inn i organisasjonens miljøpolitikk og handlingsplan er en effektiv måte å kommunisere forpliktelser på og vil støtte de ansatte i å gjøre endringer. Se Julie's Bicycle's guide om retningslinjer og handlingsplaner her

Fire tiltak for kultursektoren (utdrag fra veilederen)

1 Pensjon

Sjekk hvor pensjonsmidlene dine er plassert, og om selskapet eller fondet har solgt seg ut av oljenæringen. Å flytte sine pensjonspenger til en mer bærekraftig leverandør er et kraftfullt og enkelt skritt å ta. Bruk Etisk Bankguide sin oversikt over pensjonsforetak for å finne fram til den beste plasseringen. .

2 Bank

Finn ut hvor grønn banken din er. Det er enkelt å bytte bank, og når du gjør det, forklar hvorfor til din gamle tjenesteleverandør - krev endring! For eksempel har offentlig press ført til at HSBC (den største banken i Europa)  i desember 2022 kunngjorde at den ikke lenger vil finansiere nye olje- og gassprosjekter som en del av sin oppdaterte klimapolitikk. Etisk Bankguide har utarbeidet en oversikt over norske banker sin score på etikk og bærekraft.

3 Sponsing 

Unngå "kulturvasking”. Vurder sponsoravtaler og eventuelle bindinger til investeringer i oljenæringen. Utarbeid en styregodkjent etisk innsamlingspolicy som kan inkluderes i organisasjonens miljøplaner. Culture Unstained har tips til hvilke etiske retningslinjer man kan inkludere i en slik policy.

4 Ta til orde for endring

Samarbeid med resten av kulturfeltet for å engasjere publikum og samarbeidspartnere i spørsmål knyttet til bærekraftig finansiering.  Snakk om og jobb for fjerning av miljøskadelige subsidier som for eksempel subsidier til oljenæringen.


Vil du vite mer?

Sjekk ut Culture Unstained: En forsknings- og kampanjeorganisasjon med mål om å få slutt på oljesponsing av kulturfeltet. De oppfordrer kunst- og kulturorganisasjoner til å kutte sine bånd til fossilindustrien for å kutte  den sosiale legitimiteten som de får fra slike sponsorater. De fleste kulturorganisasjoner i England har de siste årene kuttet ut sponsorer fra fossilbransjen, deriblant Royal Opera House, Scottish Ballet, National Portrait Gallery, British Film Institute, National Theatre, Royal Shakespeare Company, National Gallery og Tate Galleries.

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden