Klimakultur er et allmennyttig selskap som omsetter bærekraftsmålene i konkrete tiltak. Vårt mål er å gjøre det enklere for kulturfeltet å implementere FNs bærekraftsmål i daglig drift. 

Klimakultur er stiftet av Erlend Eggen og Julie Forchhammer og holder til i Vang i Valdres. Erlend er utdannet antropolog, tidligere gründer av friluftsplattformen Outtt og har lang erfaring som folkevalgt politiker for MDG. Julie har jobbet med klimatiltak og bærekraft de siste to tiårene som festivalsjef for Vinjerock, miljøsjef for Øyafestivalen og rådgiver for Regnskogfondet.

Klimakultur har det siste året hatt oppdrag for aktører som:

Babusjka, Bergen Kommune, Bright Norway, Cappelen Damm, Deichmanske biblioteker, Det Norske Teatret, Høgskolen i Innlandet, Klimapartnere, Kulturrom, Kulturrådet, Miljøstiftelsen ZERO, Moldejazz, Music Norway, Norske Festivaler, Norges Frivilligsentraler, Norske Konsertarrangører, Norske Kulturhus, Norsk Kulturforum, Riddu Riddu, Sparebank1 Nord-Norge, Valdres Natur- og Kulturpark, Øyafestivalen.

 

Helheten i bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er et helhetlig rammeverk bestående av 17 hovedmål, 169 delmål og en rekke indikatorer. Målene bygger på tiår med systematisk forskning. Klimakultur utvikler workshops som gjør bærekraftsmålene forståelige på lokalt nivå. 

Bærekraftsbibliotek for kulturfeltet

I løpet av 2022: Med Bærekraftsbiblioteket skal Klimakultur gjøre FNs 17 bærekraftsmål om til konkrete og virkningsfulle tiltak for kulturfeltet. Tiltakene utformes på bakgrunn av de 169 delmålene.

Hvilke virkemidler trengs?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan kan man styrke kulturfeltet med et tydeligere fokus på klima og bærekraft? Klimakultur skal levere ressurser som svarer på denne utfordringen.

Våre tjenester

Kompetansesenteret Klimakultur leverer foredrag, workshops, verktøy og rådgivning tilpasset bærekraftsarbeidet i din bedrift eller organisasjon. Les mer om alle våre tjenester her.