NRK Grønt Løft

NRKs veileder for grønne TV-produksjoner

NRK har laget en veileder med forslag til tiltak for å redusere klima- og miljøavtrykket i tv-produksjoner. Veilederen skal gjelde for interne produksjoner og også være et fast vedlegg til kontraktene NRK inngår med eksterne produsenter.

NRK har sett på hvilke miljøavtrykk de setter, både når det gjelder energibruk, reisevirksomhet, ressursbruk, innkjøp og catering. Samtidig har de undersøkt hvilke tiltak som kan gjøre NRKs produksjoner mer bærekraftige. 

Forslagene til tiltak i veilederen omfatter: Transport og losji, energiforbruk, materialer og catering.

Oppsummering, tiltak i NRKs veileder for grønne produksjoner:

Transport:

1. Før produksjonen, tenk gjennom hvordan dere kan lage en smart reiseplan.
2. Valg av location med kortest mulig reisevei for alle som er med
3. Kan man ta kollektivtransport?
4. Reduser antall flyreiser
5. Mindre taxi-kjøring
6. Velge el-bil fremfor bensin/diesel
7. Oppfordre til samkjøring
8. Vurder remotestyring av sendinger
9. Bruk lokale fagpersoner/fotografer og lignende

Losji:

1.Velg hotell/overnatting i nærheten av location
2. Etterspørre miljøsertifisert hotell

Energiforbruk:

1. Kan man koble til et strømnettverk og unngå bruk av dieselaggregater?
2. Velg LED-lys
3. Bruk av naturlig lys reduserer strømbehovet
4. Utfordre lysoperatør til å bruke så mye lavenergibelysning som mulig

Materialer og innkjøp:
Norge er i verdenstoppen når det gjelder forbruk og sløsing. Bare 3 prosent av vårt forbruk føres tilbake i økonomien. Ved å kutte i forbruk og tenke gjenbruk sparer vi både utslipp og naturen.

1. Hva kan gjenbrukes av dekk, bakvegg, møbler, klær, rekvisitter osv?
2. Lag en plan for videresalg og gjenbruk av materialer/utstyr etter opptaksfasen.
3. Bruk digitale manus og minimer papirbruk.

Catering:

1. Prioriter lokal og sesongbasert mat
2. Vegetar har lavere utslipp enn kjøttprodukter
3. Del ut eller gi bort restemat etter endt dag
4. Slutt å bruke engangsartikler
5. Kildesortering
6. Velg miljøbevisste catering-selskap

Satsing på sirkulære anskaffelser

Målet for satsingen er produksjoner hvor miljø og bærekraft skal stå sentralt. Viktige stikkord er å gjenbruke mer og kaste mindre. NRK har også startet opplæring av redaktører og produksjonsledere i hvordan NRK-produksjoner kan bli grønnere. 

Se NRKs klima- og miljørapport for 2021 (pdf).

En intern arbeidsgruppe har laget veilederen for grønn produksjon som skal gjøre det enklere å tenke bærekraft og miljø både for interne og eksterne produsenter av NRK-innhold. Veilederen skal være et fast vedlegg til kontraktene NRK inngår med eksterne produsenter. Les mer om deres grønne satsing i websak hos NRK. 
Publisert: 14. april 2022

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden