Eventbilde

Oppsummering fra strømsparekurs på Fagernes

Skrevet 02. September 2022

Den 12. september gjennomførte Klimakultur strømsparekurs i Trykkerihallen på Fagernes. Folk fikk nyttige tips om hvordan de kan spare strøm.

Hva betyr egentlig kWt? Hvordan fester jeg lintråd til vinduene? Og kan jeg styre strømforbruket til varmtvannsberederen? Spørsmålene var mange når klimakultur inviterte til strømsparekurs på Trykkeriet på Fagernes den 12. september. Den unge folkemusikeren Ingeborg Onstad satte stemningen for kvelden med en minikonsert på sin elektriske langeleik.

Det ble et lærerikt kurs med bred deltakelse. Spesielt interessant var det at 2/3 av publikum var kvinner og at aldersspennet strakk seg fra 25 til 65. Kurset var gratis og del av forsprosjektet Regional energirådgivertjeneste.

Klimakultur hadde invitert tre ulike innledere. Guri Bugge fra Klima Østfold tok folk gjennom en rekke strømsparetips i private boliger. Odd Arne Rudi fra Bygningsvernrådgivertjenesten viste hvorfor det er viktig å ta vare på de bygningene vi har og hvilke tiltak som bidrar til å redusere energibruken. Avslutningsvis snakket Tone Martinsen og Erlend Eggen om hvordan ulike vinduer bør vedlikeholdes. Gamle vinduer holder gjerne høy kvalitet og med relativt enkle grep kan isoleringsevnen forbedres. I pausen fikk publikum mulighet til å snakke med innlederne om problemstillinger og utfordringer spesifikke for deres strømsparingsprosjekt.

Kurset viste at folk er på jakt etter svært spesifikk strømsparingsinformasjon innenfor ulike tema, som for eksempel innføring i begreper som brukes om strøm, hvordan få informasjon om eget srømforbruk, automatisk strømstyring, vedlikehold av gamle hus og isolering.

Erlend Eggen, daglig leder i Klimakultur har hatt hovedansvar for gjennomføringen og evalueringen: - Kurset lyktes med å skape en arena for å dele kunnskap og personlige erfaringer. Tilbakemeldingene vi har fått viser at det skapte bevissthet omkring eget forbruk og hva som skal til for å spare, i tillegg fikk vi mye verdifull informasjon om hvordan vi kan spisse strømsparekursene innenfor ulike tema.

Strømsparekurs bidrar til å skape større bevissthet om egen strømbruk, det gir folk flest innsikt i en ressurs som alle er avhengige av, men som er preget av vanskelige begreper og utallige løsninger.

 

---------------------------

Strømsparekurset er en del av forprosjektet Regional energirådgivertjeneste med støtte fra Innlandet fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hallingdal. Klimakultur er ansvarlig for kurset som arrangeres i samarbeid med Nord-Aurdal Frivilligsentral, Valdres Næringshage og Nord-Aurdal kommune.

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden