- Enkle tiltak for å spare strøm må gjøres mer tilgjengelig for alle, sier Erlend Eggen, daglig leder i Klimakultur.
- Enkle tiltak for å spare strøm må gjøres mer tilgjengelig for alle, sier Erlend Eggen, daglig leder i Klimakultur.

Klimakultur og Valdres Næringshage tildelt forprosjekt om strømsparing

Skrevet 05. May 2022

Hva er de mest effektive strømsparetiltakene i private boliger, hos næringsdrivende og bønder i Valdres? Og hva trengs av energirådgivning og støtte for å få gjennomført tiltakene? Det er essensen av forprosjektet “Regional energirådgivertjeneste” som går fra april fram til september 2022. 

Klimakultur skal sammen med prosjekteier Valdres Næringshage kartlegge hvordan man kan sette opp en regional energirådgiverstjeneste som kan bistå innbyggere med å redusere både strømregninger og klimautslipp.

Det er Innlandet fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hallingdal som finansierer forprosjektet.

- Med dette forprosjektet er målet å kartlegge hva boligeiere, bønder og næringsliv trenger av informasjon og støtte for å spare strøm, redusere strømregningen og øke komforten i husene våre, sier Erlend Eggen, daglig leder i Klimakultur.

Energieffektivisering er også et viktig element for å ta vare på naturområder og redusere klimautslippene fremover.

Strømsparing handler om alt fra å montere tetningslister på vinduer og dører til kostnadskrevende installasjoner som solcelleanlegg og jordvarme. 

Det kan i dag være vanskelig og dyrt å finne ut hvilke strømsparetiltak som har størst effekt. I tillegg er det krevende å finne ut hva de totale kostnadene vil bli og om det er mulig å motta støtte på de tiltakene som reduserer strømforbruket mest.

- De økte energikostnadene vi opplever nå gir alle strømabonnenter utfordringer. Kan en energirådgiver bidra til å redusere energiforbruk, er dette bra for klima og miljø, i tillegg til at det gir positiv økonomisk effekt for både for privatkunder og næringsliv, sier Hilde Tveiten Døvre, daglig leder i Valdres Næringshage. - Med dette forprosjektet ønsker vi å hente kunnskap fra private og næringsliv her i regionen, både med tanke på hvilke utfordringer de har per i dag, og hvilke løsninger de ønsker seg, for deretter å se hvordan vi kan skape av kompetansearbeidsplasser innenfor dette området.

For eksempel har Innovasjon Norges tilskudd for fornybar energi i landbruket stoppet mottak av nye søknader fra 1. mai og åpner først opp igjen for nye søknader fra 1. november 2022.

En satsing på regional energirådgivning vil både kunne redusere strømregninger og klimautslipp, men også bli en viktig pådriver i å skape de arbeidsplassene som trengs for å kunne drive med energieffektivisering i distriktet fremover.

- Vi vet ikke hva strømprisene blir i årene fremover. Men vi vet at en norsk husholdning bruker flere ganger så mye strøm som en dansk husholdning for eksempel. Når det gjelder strømsparing har vi helt åpenbart mye å lære av andre land som har hatt høye strømpriser i flere tiår, sier Erlend Eggen.

Klimakultur sitt arbeid med den grønne omstillingen av kulturfeltet nasjonalt er også veldig relevant for dette prosjektet. Energieffektivisering er nesten uten unntak det viktigste tiltaket for små og store kulturaktører - både når det kommer til økonomi og reduksjon av klimautslipp. 

 

Kontaktpersoner:

Infoboks: Strømsparing er et vesentlig tiltak for å levere på FNs Bærekraftsmål

ENØK-tiltak og strømsparing har en rekke svært viktige miljømessige, sosiale og økonomiske effekter.

  1. Bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom) handler blant annet om å gjøre folk mindre sårbare for uforutsette hendelser. Økte strømkostnader er en slik uforutsett hendelse som gjør livet vanskeligere for de som allerede har minst.
  2. Bærekraftsmål 7 (ren energi for alle) handler om å bruke energien på en mer effektiv og smartere måte.
  3. Bærekraftsmål 9 (innovasjon og infrastruktur) handler om å gjøre investering i infrastruktur som sikrer bruk av miljøvennlig teknologi og rene industriprosesser.
  4. Bærekraftsmål 10 (Mindre ulikhet) handler om å gjøre utjevnende tiltak. Energisparende tiltak har en utjevnende effekt i befolkningen.
  5. Bærekraftsmål 11 (Bærekraftige byer og samfunn) handler om å gi folk tilgang til trygge og komfortable boliger, sikre folk tilgang til miljøvennlig transport og redusere den negative påvirkningen på miljøet per innbygger.
  6. Bærekraftsmål 13 (Stoppe klimaendringene) handler om å frigjøre ren energi til ytterligere elektrifisering og avskaffe bruk av fossile energikilder.
  7. Bærekraftsmål 15 (Livet på land) handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, stoppe nedbyggingen av natur og stanse tap av artsmangfold. 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden