Grønt Veikart

Grønt Veikart for kunst- og kulturfeltet (2021)

Veikart utarbeidet av 5 norske organisasjoner og nettverk med ambisjoner om å sette konkrete mål og foreslå tiltak for kunst- og kulturfeltet.   

Målet for Grønt veikart var å gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Det grønne veikartet ble lansert 9. mars 2021.

Initiativtakere og styringsgruppe for Grønt veikart var: Norske Konsertarrangører, Virke kultur og opplevelser, Virke produsentforeningen, Norske Kulturhus og Norsk Teater- og Orkesterforening.

Les hele Grønt Veikart her (pdf)

Grønt Veikarts anbefalte strakstiltak for kunst- og kulturvirksomheter:

1. Innfør bærekraftsledelse og styring

2. Kartlegg omfanget

3. Vurder en miljøsertifisering

4. Lag en miljøstrategi med handlingsplan

5. Involver aktuelle interessenter

6. Gjør bevisste innkjøp

7. Reduser og kildesorter avfall

8. Kutt transportutslipp

9. Vær bevisst på energiforbruket

10. Lag et klimaregnskap

 

Grønt Veikarts anbefalte strakstiltak for kunstnere og kulturarbeidere:

1. Still grønne krav til oppdragsgivere

2. Oppfordre oppdragstakere og samarbeidspartnere til å ta bærekraftsansvar

3. Tenk gjennom ditt eget fotavtrykk

4. Prioriter egne tiltak

5. Oppdater deg og del gode ideer med andre.

 

Grønt Veikarts anbefalte strakstiltak til myndighetene:

1. Legg FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk

2. Etabler et ressurssenter for bærekraft for kunst- og kultursektoren

3. Opprett en nasjonal tilskuddsordning for bærekraftig omstilling og klima- og miljøtiltak.

4. Opprett et program for grønn innovasjon i kunst- og kultursektoren

5. Samordne tilgjengelige og søkbare midler for miljøtiltak på kommunalt, regionalt og statlig nivå.

 

Publisert: 7. april 2022

 

 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden