Valdresmusea seminar om klimarettferdighet

Seminar om klimakrise og rettferdig omstilling på Valdresmusea

Skrevet 02. May 2024

Hvordan kan det lokale kultur- og næringslivet i Valdres arbeide med globale tematikker? 

Klimakultur fasiliterte et seminar om klimarettferdighet på Valdres Folkemuseum den 19. mars 2024. Valdresmusea var arrangør og samlet lokale deltakere fra næringsliv, museumsfeltet, reiseliv og kulturliv. 

Seminaret hadde som mål å gi bedre innsikt i hva klimarettferdighet betyr, og hvorfor det er en avgjørende byggestein i all omstilling, også i Valdres. 

Deltakerne reflekterte rundt klimanyheter som hadde gjort inntrykk på dem, og konkrete erfaringer med klima- og miljøforandringer de selv har erfart, eller blitt berørt av gjennom egne relasjoner. 

De ukjente konsekvensene av et klima som endrer seg var en bekymring for alle, illustrert med konkrete erfaringer fra tøffe lokale tørkeperioder og ekstremværet Hans i sommeren 2023. 

Deltakerne pekte på viktigheten av å kunne snakke sammen og lytte til hverandre på tvers av ulike meninger som avgjørende faktor for å spre viktig kunnskap og unngå ekkokammer. “Uenighetsfellesskap” ble nevnt som noe vi bør etterstrebe å få til i Valdres.

 

Lokal kunnskap om klimarettferdighet

Flere av deltakerne er allerede involvert i konkrete prosjekter som kan knyttes direkte til klimarettferdighet som tema og prinsipp. 

Valdres Sommersymfoni er for eksempel en aktiv part i det  europeiske prosjektet Songs of travel” som handler  om musikklivet i møte med klima- og flyktningekrisen.

Et av tiltakene i prosjektet som Valdres Sommersymfoni står bak, er å utvikle et internasjonalt utdanningsprogram som har som mål å vise hvordan klimaendringene spiller en rolle i global migrasjon.

Ulike typer rettferdighet

Deltakerne delte en rekke refleksjoner som viser hvor gjennomgripende klimarettferdighet er, og hvor viktig det er at omstillingen gjøres i solidaritet med mennesker på globalt og lokalt nivå - men også med tanke på framtidige generasjoner. 

“Vårt enorme overforbruk er et bilde på manglende rettferdighet - hvor er det alt blir produsert billig, og hvor blir det kastet. Mye blir sendt ut og kastet andre steder”

“Økonomisk rettferdighet gjelder også i Norge. Alt blir dyrere og forskjellene blir større. Hva har folk råd til?” 

“Det handler også om rettferdighet i forhold til generasjonene som kommer etter oss. Vi lever i et egoistisk samfunn, vi har et ansvar for å tenke lenger fremover i tid.”

Ytringsfrihet og inkludering på lokalt nivå

Avslutningsvis dreide seminaret inn på temaet ytringsfrihet og maktstrukturer, og hvordan de som samfunnsaktører kan ta tak i disse temaene.

“Det holder ikke å bare vise frem mangfold på en scene - vi må også jobbe strukturelt - få inn folk i disse systemene på ordentlig. Også kan vi slippe publikum til, la dem bli hørt og være lyttende.

“Vanskelig med mangfold hvis vi ikke jobber med åpenhet og mangfoldsledelse. Være bevisst mangfold og inkludering i alle avgjørelser.“

Eksemplene åpnet for å tenke på lokale muligheter til å være bevisst de som ikke blir hørt og til å gjøre en forskjell for noen i regionen, hvordan vi på lokalt nivå kan bli flinkere til å tenke inkludering og mangfold på de møteplassene vi er ansvarlige for. 

“Vi trenger å sette oss ned og reflektere om hvordan vi blir påvirket. Vi trenger flere møteplasser for å diskutere og lære om klima, klimakrise, kulturen og maktstrukturene som påvirker oss”

Globale eksempler på klimarettferdighet skapte refleksjoner og dialog om lokale forhold. Seminaret tok for seg tunge maktstrukturer, eksemplifisert gjennom oljebransjen sin samfunnspåvirkning gjennom media, kunst og kultur de siste hundre årene. 

 

Tekst: Erlend Eggen

Du kan booke en egen workshop med Klimakultur her.

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden