Klimakulturs digitale fredagslunsj: Kulturrom og grønnere investeringer (1)

Klimakulturs digitale fredagslunsj: Kulturrom og grønnere investeringer

Skrevet 12. April 2024

En samtale om hvordan Kulturrom (tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler) har omprioritert midler for å satse på grønn omstilling.

Fredag 26. april 2024 kl. 11.00 - 12.00

Link til webinar

Klimakultur inviterer til en samtale med Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom (tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler). 

I januar lanserte Kulturroms den nyopprettede ordningen “Grønnere investeringer”. Ved å  omprioritere midler til å satse på grønn omstilling og sirkulære løsninger, har Kulturrom tatt et stort steg for å fremme ombruk av teknisk utstyr og bruk av eksisterende bygg.

Kulturrom ønsker med denne satsingen å bidra til at det blir lettere for kulturaktører å prioritere grønn omstilling. Formålet med midlene er å stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring.

Hvordan skape endring i større skala
Samtalen vil handle om innholdet i ordningen, men også ta for seg hvordan Kulturrom som organisasjon har arbeidet for å få til en så stor satsing på grønn omstilling.  

Kulturrom håper i 2024 å tildele 10 millioner kroner fra ordningen.

Tiltakene skal bidra til (minst en av) følgende:

  • Muliggjøre lokale initiativ
  • Begrense kjøp av nytt utstyr
  • Sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr
  • Styrket kompetanse

Kulturaktørere kan søke tilskudd til:

Grønn oppstart: Her gis det tilskudd til å leie inn teknisk utstyr i en oppstartsperiode på inntil 1 år.

Grønn kompetanse: Her gis det tilskudd til å forlenge levetiden på eksisterende utstyr gjennom å bygge kompetanse, rutiner og nettverk for reparasjon, drift og vedlikehold.

Grønnere lokaler: Her gis det tilskudd til å gjøre mulighetsstudier, kartlegging av eksisterende lokaler egnet til kulturformål og bærekraftig materialbruk ved ombygging.

Reparasjon av utstyr: Her gis det tilskudd til reparasjoner som gir brukt utstyr nytt liv, til servicerapport, til å forlenge levetiden på utstyret dere har, samt innleie i påvente av reparasjon.

Tiltakene som gjennomføres skal gi inspirasjon og læring for mange. Deling av kunnskap, modeller og rapporter i etterkant vil være sentralt.

Mer informasjon: https://kulturrom.no/tilskuddsomraader/gronnere-investeringer/

Sjekkliste for grønnere innkjøp av teknisk utstyr: https://kulturrom.no/gront-innkjop/

Samtalen vil foregå på norsk.

Arrangementet er en del av Klimakulturs kunnskapsformidling for grønn omstilling i kulturfeltet, både i Norge og internasjonalt. 

Gratis påmelding: https://tikkio.com/tickets/47089-klimakulturs-digitale-fredagslunsj-kulturrom-og-gronnere-investeringer

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden