White Logo Print Use

Foredrag: Amnesty International Norge

Skrevet 24. March 2022

Hvilke tiltak kan organisasjoner som Amnesty International sette i gang for å minske klimautslippene i deres daglige drift?  

Det var tema for foredraget Klimakultur hadde for de ansatte i Amnesty International Norge i et digitalt sekretariatsmøte torsdag 24. mars 2022.   

Organisasjoner som Amnesty er driftet på liknende måte som mange kulturbedrifter: Ansatte, kontorer, en del reisevirksomhet, store og små arrangementer, frivillighet og en god porsjon aktivisme og engasjement.

Klimakulturs tips til kjappe miljøtiltak i egen drift er som oftest basert på en variasjon over følgende forslag:

Klimakulturs fem råd for mer bærekraftige organisasjoner 

1. Utnevne en eller flere med dedikert ansvar for bærekraftsarbeide i organisasjonen.

2. Bli miljøsertifisert (for eksempel Miljøfyrtårn)

3. Lag en miljøstrategi (for eksempel med utgangspunkt i Klimakulturs "utkast til miljøstrategi (pdf)" )

4. Bruk innkjøpssmakten (også makten til å ikke kjøpe noe overhodet)

5. Kompetanseheving og kunnskapsdeling internt og ekstern.

 

Andre eksempler:  Greening the orange (Flyktningehjelpen)

En annen organisasjon som har jobbet målrettet for å få til en mer bærekraftig drift, både her hjemme og ute på feltkontorene er Flyktningehjelpen. 

"Greening the Orange" startet som et grasrotinitiativ blant ansatte i organisasjonen, som presset på for økte miljøtiltak. Med støtte fra Grieg Foundation var målet å gjøre Flyktninghjelpen til en mer bærekraftig organisasjon og inspirere andre i den humanitære sektoren.

Andre eksempler: Kokebok om bærekraft i ideell sektor (Prospera)

Prosperastiftelsen har utarbeidet en Kokebok: Bærekraft for ideelle organisasjoner som setter fokus på enkle tiltak hvor ideelle organisasjoner kan gjøre en forskjell. Prospera foretok en undersøkelse i forbindelse med veilederen og fikk svar fra 65 norske ideelle organisasjoner om deres arbeide med bærekraft. Der svarte hele 77 % at bærekraftsarbeidet var drevet frem av enkeltpersoners engasjement.

Prospera undersøkte også hva som sørget for kontinuitet i bærekraftsarbeidet i de enkelte organisasjonene:

1: At de personene som bærer bærekraftsarbeidet blir værende i organisasjonen (veldig sårbart)

2: At arbeidet er nedfelt i vedtatte strategier

3: At arbeidet er budsjettfestet i organisasjonen

 

Interessert i foredrag eller workshop med Klimakultur? Mer info her. 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden