Våre tjenester

Klimakulturs mål er å framskynde arbeidet med bærekraftsmålene i den norske og skandinaviske kultursektoren. Alle våre tjenester skal bidra til å minske klimautslipp og øke kunnskap og forståelse for FNs bærekraftsmål.

Våre tjenester og konkrete bidrag skal styrke evnen og motivasjonen til å jobbe med konkrete bærekraftstiltak på kort og lang sikt.

Vi vet at offentlige og private virksomheter trenger et kunnskapsløft om FNs bærekraftsmål. Hva betyr målene og hvordan kan de konkretiseres i ulike organisasjoner? Våre foredrag og workshops gir innsikt i bærekraftsmålene samtidig som vi åpner for diskusjon og refleksjon mellom ansatte i virksomheten.

Å jobbe aktivt med bærekraftsmålene betyr omstilling og samarbeid på tvers av organisasjoner og mellom virksomheter. Vårt mål er å gi flest mulig eierskap til prosessen sånn at ansvaret ikke blir liggende hos enkeltpersoner men jobbes inn i strategier og handlingsplaner som gjør at alle må bidra.

Vi engasjerer, underviser, utfordrer, konkretiserer og følger opp arbeidet med å implementere bærekraftsmål og relevante delmål hos alle våre samarbeidspartnere.

 

Foredrag & workshop

Julie har jobbet i skjæringspunktet mellom klima og kultur i to tiår og brenner for å finne reelle løsninger for omstilling i kulturfeltet.

Konkrete tiltak

Vi leverer konkrete tiltak, handlingsbaserte sjekklister, og maler til bærekraftsstrategier,  miljøstrategier og innkjøpstrategier.

Råd

Vi gir deg overblikk over tilgjengelig kunnskap, hjelper med prioriteringer og gjør bærekraftsarbeidet forståelig for hele organisasjonen.