Hvem er vi?

Klimakultur er et allmennyttig selskap stiftet av Erlend Eggen og Julie Forchhammer i Vang i Valdres. 

Formålet med Klimakultur er todelt:

  • Å bidra til at norsk kulturbransje følger Paris-avtalen og minimum halverer sine egne utslipp innen 2030
  • Å konkretisere FN's Bærekraftsmål i tiltak som hele feltet kan gjennomføre, fra kunstnere til kulturbyråkrater

Klimakultur.no skal være et sted hvor tips, verktøy og konkrete eksempler fra kulturfeltet blir delt og brukt som inspirasjon for å drive fram helt nødvendige endringer.

Klimakultur oversetter bærekraftsmålene til lokalt brukbar kunnskap, bidrar til å forankre bærekraftsmålene i organisasjonen og identifiserer de viktigste innsatsområdene og strakstiltak.

Vi holder til på Kontorfellesskapet 1724, et tilholdssted for en rekke kultur- og teknologibedrifter i Vang i Valdres.

Erlend Eggen er utdannet antropolog, tidligere gründer av friluftsplattformen Outtt og har lang politisk erfaring som folkevalgt for MDG.

Julie Forchhammer har jobbet i skjæringspunktet mellom klima og kultur i to tiår og brenner for å finne reelle løsninger for omstilling hos kulturaktører. Som miljøsjef for Øyafestivalen, festivalsjef for Vinjerock og rådgiver for Regnskogfondet har Julie jobbet med praktiske klima- og miljøtiltak i både nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Interessert i å vite mer om hvordan akkurat du (og dine kolleger) kan minske klimautslipp og jobbe mer bærekraftig? Send en uformell henvendelse til Erlend eller Julie.

Erlend Eggen / + 47 46680647  erlend@klimakultur.no

Julie Forchhammer / +47 90665907 julieforchhammer@gmail.com

KLIMAKULTUR SA / Org.nr 928 346 447  / Tyinvegen 5151 - 2975 Vang i Valdres, Norge

 

 

 

Våre tjenester

Kompetansesenteret Klimakultur leverer foredrag, workshops, verktøy og rådgivning tilpasset bærekraftsarbeidet i din bedrift eller organisasjon. Les mer om hva vi leverer under Våre tjenester.