Varmere Våtere Villere Kultur på agendaen

Varmere Våtere Villere: Kultur på agendaen

Skrevet 12. March 2024

Halvdagsseminar om kultur. Gratis og åpent for alle. Fredag 15. mars 2024 på klimafestivalen Varmere Våtere Villere i Bergen.

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere byr på et halvdagsseminar i regi av Virke, Kulturrom & Norske Kulturarrangører. Klimakultur fasilitererer bolken om klimarettferdighet i kulturfeltet.

Når: Fredag 15. mars 2024.
Sted: Kulturhuset i Bergen, Lillesalen.
Kl. 12.00 - 15.45

Praktisk informasjon:
Arrangementet er gratis, åpent for alle, og du kan delta på alle eller kun enkelte av sesjonene.

Kl 11:00-12:00: Gratis omvisning av utstillingen Earthworks på Bergen Kunsthall

Program:

12:00 - 12:30 Lett lunsj og kaffe
12:30 - 13:15 Virke presenterer: Ingen penger uten klimakutt?
13:30 - 14:30 Kulturrom presenterer: Kultur som motor i bærekraftig byutvikling
14:45 - 15:45 Norske kulturarrangører presenterer: En introduksjon til kultur og klimarettferdighet

Utfyllende program:

12:30 - 13:15 Virke presenterer: Ingen penger uten klimakutt?

Alle sektorer må kutte klimautslippene sine innen 2030, også kulturlivet. Men, hvor stor er egentlig klima- og miljøpåvirkningen til det norske kulturlivet? Det vet ingen – heller ikke myndighetene – før nå!

I samarbeid med Norske kulturarrangører, Norsk teater og orkesterforening, Norske kulturhus og CREO har Virke gjennomført en analyse av klima- og miljøpåvirkningen fra norsk kulturliv. På dette seminaret får du innblikk i hva som bidrar til de største klimautslippene og hva representanter for ulike kulturproduksjoner ser på som de største utfordringene når de skal kutte utslipp og redusere sitt eget miljøfotavtrykk.

Vi ser nærmere på hvordan kulturlivet kan bruke analysen til å gjøre tiltak der det monner – og hvordan myndighetene kan bruke tildeling av kulturmidler og andre virkemidler til å belønne de som kutter utslippene sine.

13:30 - 14:30 Kulturrom presenterer: Kultur som motor i bærekraftig byutvikling

Kulturfeltet har en unik evne til å bidra til å utvikle byer, nye bydeler og vitale lokalsamfunn. Ved å transformere tomme bygg og gamle industriområder bidrar kulturlivet ikke bare til å berike våre liv, men kanskje også som selve nøkkelen i bærekraftig byutvikling da bruk av eksisterende bygningsmasse bidrar til store CO2-besparelser.

I denne samtalen utforsker vi spørsmål som: Hvordan kan andre sektorer trekke lærdom av kultursektorens sirkulære praksis? Hvordan sikrer vi gode transformasjonsprosesser med kortvarige eller langvarige løsninger som både skaper god byutvikling og sikrer langsiktighet for kulturlivet? Hvordan blir kulturell infrastruktur ivaretatt i kommunal byplanlegging; Kan vi sette vår lit til at eiendomsutviklerne prioriterer kultur over tid eller krever det en mer helhetlig tilnærming?

For å belyse disse temaene, har vi samlet et panel av kloke hoder:

Are Bergerud, arkitekt i AoB med en dyp forankring i kulturlivet og erfaring fra Trondheim Konsertkollektiv, vil dele innsikter om CO2-besparelser ved å transformere eksisterende bygningsmasse til kulturlokaler.
Anders Eide, arkitekt og partner i VILL, kjent for sitt arbeid med USF og Dikkedokken, vil bidra med sine tanker om arkitekturens rolle i kulturelle og urbane transformasjoner.
Mikal Telle, kjent som en nøkkelfigur bak Bergensbølgen og med visjoner for kulturkvartalet på Dikkedokken, vil dele av sin erfaring som katalysator for kreativitet og kulturell utvikling.
Kristin Gustavsen, arkitekten bak suksesshistorien TOU i Stavanger, vil illustrere hvordan dedikerte kulturlokaler kan bli hjertet i utviklingen av en ny bydel.
Samtalen ledes av Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom

Bakgrunn: Kulturrom har gjennom en ny satsing på Grønnere investeringer åpnet opp for tilskudd til blant annet mulighetsstudier transformasjon, gjenbruk og utbedring av lokaler til kultur.

14:45 - 15:45 Norske kulturarrangører presenterer: Introduksjon om kultur og klimarettferdighet

Hva er klimarettferdighet og hvorfor er det et så viktig verktøy i måten kulturfeltet møter klimakrisen på? Hvorfor og hvordan kan kulturlivet skape inkluderende og trygge møteplasser for å reflektere over vår tids største utfordringer? Hvordan kan vi jobbe med kultur på et lokalt plan, men med en global effekt?

Ansvarlig: Julie Forchhammer, Klimakultur
Francine Mbanza Jensen vil bidra med en refleksjon rundt mangfold i klimadebatten.

Bakgrunn: Klimakultur og Rosendal Teater i Trondheim ga høsten 2023 ut guiden "En introduksjon til kultur og klimarettferdighet i Norge". Guiden oppfordrer norsk kunst- og kulturliv til å ta en ledende rolle i å engasjere publikum, kulturarbeidere og beslutningstakere i den pågående klima- og miljøkrisen.

Dette er et samarbeid mellom Klimafestivalen Varmere Våtere Villere og Norske Kulturarrangører, og fasiliteres av Klimakultur

 

 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden