Skjermbilde 2022 10 17 Kl. 13.04.16

Panelsamtale om økte levekostnader

Skrevet 11. October 2022

Nord-Aurdal Folkebibliotek inviterte Klimakultur ved Erlend Eggen og Rødts Mímir Kristjánsson til samtale om økte levekostnader.

- Om vi skal lykkes med strømsparing i stor skala mener vi at det trengs lokale løsninger som inkluderer alle, sier Erlend Eggen, daglig leder i Klimakultur.

Nesten 50 ivrige lyttere møtte opp da Nord Aurdal Folkebibliotek inviterte daglig leder i Klimakultur Erlend Eggen og stortingspolitiker for Rødt Mímir Kristjánsson til samtale om økte levekostnader. 

Samtalen dreide seg rundt den økte andelen av befolkningen som nå opplever gryende betalingsproblemer som en konsekvens av økte levekostnader, og ble moderert av kultursjef i Nord-Aurdal Kommune Renate Remme Øverseth. 

Siden nyttår har den økonomiske situasjonen endret seg for en stor del av befolkningen. Hele 33% rapporterer om en noe, eller mye dårligere økonomisk situasjon. Den siste rapporten til Statens institutt for forbruksforskning forteller hvordan situasjonen har utviklet seg og hvordan husholdene takler økte levekostnader. Undersøkelsene er gjort i perioden januar til juni 2022 og viser at den mest utbredte mestringsstrategien for å få endene til å møtes er redusert forbruk av strøm. Hele rapporten kan du lese her. 

I den samme perioden har Klimakultur gjennomført et forprosjekt på energirådgivning og strømsparing. Strømsparing er et sterkt individualisert prosjekt i Norge. Enova gir støtte til de husholdningene som klarer å bære investeringskostnadene selv og deretter få deler av investeringen dekket i etterkant. Prioriteringer, planlegging og gjennomføring er overlatt til hver enkelt og favoriserer husholdninger med tid, oppsparte midler og høy inntekt.

- Vi tar til ordet for at kommunene må spille en mer aktiv rolle for å få strømsparing til å skje i hele nabolag uavhengig av sosioøkonomiske forhold. Det å spare strøm på en trygg måte må være for alle, ikke for de få, sier Eggen.

Strømkostnader er bare én av mange faktorer som forverrer situasjonen til veldig mange husholdninger og var ett av kveldens samtaletema. Stor honnør til Nord-Aurdal folkebibliotek som åpner opp om fattigdom i en tid der fler og fler kjenner på usikkerhet rundt egen økonomi.

 

 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden