Bylarm 2022. Foto Merethe Flaate. Fra venstre Julie Forchhammer, Andrè Støylen, Sandra Marja West, Omar Samy Gamal.
Bylarm 2022. Foto Merethe Flaate. Fra venstre Julie Forchhammer, Andrè Støylen, Sandra Marja West, Omar Samy Gamal.

Panelsamtale Bylarm 2022: Hvordan jobber vi sammen for bærekraftsmålene?

Skrevet 23. September 2022

Norske Kulturarrangører (NKA) inviterte Sparebankstiftelsen DNB og Oslo kommune til en samtale om norske arrangører og FN´s bærekraftsmål. 

Klimakultur hadde æren av å lede en panelsamtale under Bylarm med denne kyndige trioen: 

Sandra Márjá West (styremedlem NKA og tidligere festivalsjef for Riddu Riđđu )
André Støylen (administrerende direktør, Sparebankstiftelsen DNB)
Omar Samy Gamal (SV-politiker og byråd i Oslo for kultur, idrett og frivillighet)

Det var Norske Kulturarrangører (NKA) som ønskte å sette fokuse på følgende tema: Hvordan kan arrangør-Norge jobbe aktivt for og med FNs bærekraftsmål - i samarbeid med offentlige aktører, virkemiddelapparatet og lokalsamfunnene de er i?

Sandra Márjá West representerte arrangørleddet og fortalte blant annet om hvordan en festival som Riddu Riđđu i kraft av sin posisjon som "Arendalsuka for urfolk" alltid har jobbet for sosial og miljømessig bærekraft.    

Sparebankstiftelsen DNB er blant de aktørene som allerede stiller spørsmål relatert til FN´s bærekraftsmål i deres søknadsportal. Søkere skal blant annet svare på om deres prosjekt:

  • Gjør energibesparende tiltak?
  • Reduserer matsvinn og forbruk?
  • Gir merbruk av arealer og bygg?
  • Fører til gjenbruk og reparasjon av utstyr og klær?
  • Sørger for at flere kan delta uavhengig av økonomi?
  • Styrker samarbeid lokalt?
  • Reduserer skjev fordeling mellom kjønn?

Sparebankstiftelsen DNB har også en egen ordning rette direkte mot bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon. Ordningen heter "Støtte til initiativer for ansvarlig forbruk" og ønsker å støtte prosjekter som øker bevisstheten om forbruk og bidrar til å endre adferd og vaner.

André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, fortalte at de gjerne mottar nyskapende søknader fra arrangørfeltet som tar for seg bærekraft og bærekraftsmål, feks på å teste ut løsninger for å redusere bruken av engangsartikler. 

Oslo kommune har i sin klimastrategi et mål om å redusere byens utslipp med 95 prosent innen 2030. Omar Samy Gamal, kulturbyråd i Oslo, snakket blant annet om hvordan det er byene som leder an i det grønne skiftet, både her til lands og internasjonalt. Oslo har kommet lengre og ønsker å stille langt sterke miljøkrav enn det nasjonale myndigheter ønsker.

Gamal ble utfordret på om Oslo kommer til å nekte arrangører å bruke dieselaggregater - slik kommunen har innført overfor byggebransjen: Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag fra Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Kulturbyråden sa at det ikke kommer forbud mot dieselaggregater med det første men at det er et av tiltakene som vurderes for kulturfeltet også.

Når det gjelder utslipp fra lokal publikumstransport får arrangører i Oslo fremover god drahjelp fra kommunen: Oslo er den første byen i verden som innfører et nullutslipps offentlig transportsystem.  

 

 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden