Foto: Ilja Hendel
Foto: Ilja Hendel

Virkemidler på bærekraft og klima for kulturfeltet

Skrevet 19. January 2022

Klimakultur fikk i oppdrag fra Kulturrådet å levere et notat som presenterer status for bærekraftsarbeidet i kultursektoren og komme med forslag til nye virkemidler.

Notatet ble bestilt som en del av gjenoppbyggingsprosjektet som Kulturrådet har ansvaret for. Prosjektet skal komme med innspill til Kulturdepartementet på hva slags virkemidler kulturfeltet trenger i tiden fremover pga COVID-19. Klimakultur ble bedt om å levere et drøftingsnotat om nye virkemidler på miljø og bærekraft til dette prosjektet.

I notatet skisserer Klimakultur tre virkemidler som er valgt ut på bakgrunn av innspill fra en rekke aktører fra norske kultur- og miljøorganisasjoner. Virkemidlene tar også hensyn til Grønt Veikart som ble utarbeidet av et bredt kulturfelt i 2021. Vi har i tillegg analysert Julie's Bicycle sitt samarbeid med Arts Council UK (Englands kulturråd) og sett nærmere på hvordan de har fått til gode resultater på bærekraft der.  

Les hele notatet her (pdf):

 

Anbefalte virkemidler på bærekraft og klima for kulturfeltet: 

Virkemiddel 1: Legg FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk

Virkemiddel 2: Bærekraftsinformasjon som krav i alle støtteordninger og tildelinger

Virkemiddel 3: Etablering av et kompetansesenter for bærekraft, klima og kultur

Vårt fokus har vært å skissere virkemidler som vil føre til reell omstilling - kjappest mulig, til fordel for både kulturaktører, publikum og ikke minst bidra til en mer bærekraftig kultursektor. 

 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden