Marte Wullf forteller hvordan kunstnere kan bidra i kampen mot klimakrisen.
Marte Wullf forteller hvordan kunstnere kan bidra i kampen mot klimakrisen.

Med oljeelefant på kulturdepartementets fagdag

Klimakultur holdt innlegg på Kultur- og likestillingsdepartementets fagdag om bærekraft. - Vi må tørre å snakke om oljen, sa Julie Forchhammer til departementets ansatte.

Av: Erlend Eggen, Klimakultur

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 25.01.2023 inviterte Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til intern fagdag om bærekraft. En enkel meningsmåling på starten av dagen viste at departementets ansatte hadde forventninger om mer kunnskap og inspirasjon inn i eget arbeid. Nærmere 80% av de frammøtte mente i tillegg at KUD må ta et større ansvar som aktiv pådriver i arbeidet med å motvirke og redusere konsekvensene av klimaendringene.

Gina Tenold fra Kommunal- og distriktsdepartementet introduserte med å fortelle om departementenes forpliktelser og oppgaver knyttet til bærekraftsmålene. Tenold fremhevet at målene må sees i sammenheng for å lykkes med bærekraftig utvikling og at det må fokuseres på de mest sårbare og marginaliserte, nasjonalt og globalt.

 

Oljeelefanten i rommet

Klimakultur trakk som Tenold også frem viktigheten av å se på bærekraft i et større perspektiv. Julie Forchhammer satte en liten elefantfigur på en tom stol på scenen og spurte så disse fire spørsmålene

  1. Er vi enige om at klimakrisen er vår tids største sak?
  2. Er vi enige om at det er oljebransjen som har største delen av ansvaret for klimakrisen vi står i?
  3. Er vi enige om at kulturlivet spiller en essensiell rolle i å ta for seg vår samtids store spørsmål?
  4. Hvorfor snakker da ikke kulturlivet mer om oljen?

Forchhammer oppfordret i sitt innlegg til en mer åpen og opplyst dialog om hvilken påvirkning norsk oljesektor har på ytringsklimaet i kulturbyråkratiet og i våre nasjonale kulturinstitusjoner. Klimakrisen ligger i bunnen av alle de store utfordringene som KUD  jobber med til daglig. Kulturfeltet kan skape trygge debattrom som inkluderer stemmene i frontlinjen av klimakrisen og sørge for et større fokus på temaer som klimarettferdighet og sosial bærekraft.

Anne Romsås fra KS tok oss med inn i kommunal sektor for å vise hvordan bærekraftig utvikling skjer på lokalt nivå. For å hjelpe både kulturaktører og kommuner med praktiske tiltak har KS lansert en egen læringsarena i tillegg til å invitere til Bærekraftsfredag hvor de utveksler ideer og erfaringer om konkrete tiltak.

Hannah Wozene Kvam fra Viken fylkeskommune fortalte hvordan tøffe politiske beslutninger har satt retning på bærekraftsarbeidet i Viken.

- I Viken har vi hatt mulighet til å finne ut hvor det virkelig butter med tanke på bærekraftsmålene, også jobber vi med det.

Satsingen på bærekraftsmål har gjort fylkeskommunen bevisste på hvem som er med å bestemme hva, hvilke stemmer er det som mangler i rommet? Fokus har blitt rettet dit hvor forbedringspotensialet er størst. Det har blitt legitimt å stille spørsmål ved hvor det virkelig butter, fortalte Wozene Kvam. 

Musiker Marte Wulff spilte og fortalte om prosjektet Spillerommet; et nettverk med miljøengasjerte musikere og kunstnere. Kulturfeltet kan være en tilrettelegger som gir en stemme til de som ikke er representert. 

- Vi musikere bidrar til samfunnsbyggingen på lokalt nivå. Vi trenger nye narrativ og positive framtidsfortellinger hvor vi har stoppet klimaendringene og klart å omstille oss. 

Driftsdirektør Rune Bjerkås fra Nasjonalmuseet fortalte at bygget er en del av Futurebuilt-alliansen og  hvordan byggematerialer, energibruk og infrastruktur gjør det til et framtidsrettet og langtlevende bygg. 

Klimaforsker Bjørn Samset fra Cicero ga forsamlingen innsikt i uomtvistelige fakta knyttet til klimakrisen og alvoret i situasjonen. - Vi ser raske endringer i økosystemer, tilgang på mat og vann, helse og velvære. Vi betaler stadig mer for naturskader og tilpasninger av samfunn og infrastruktur. Det som før for mange har føltes abstrakt har blitt konkret og truende for en stor del av verdens befolkning. Klimaendringene har blitt en kraftig forsterker av sosial ulikhet og utslippene må kuttes for ikke å forverre situasjonen, fortalte Samset og understreket viktigheten av kulturens rolle i en slik tid som vi lever i. Han trakk spesielt frem viktigheten av nye narrativer og historiefortelling.

Åse Kringstad fra Virke presenterte Grønt veikart og plukket deretter opp ballen til Bjørn Samset om nye narrativ og framtidsfortellinger i filmbransjen, slik som Tordenfilm sin serie Kuppel 16.

Sigmund Løvåsen fikk dagens siste innlegg på vegne av Kulturrådet. 

Kultur- og likestillingsdepartementet har opprettet en egen bærekraftsgruppe som holder på å ferdigstille en bærekraftstrategi for intern bruk.

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden