Erlend Eggen Klimakultur

Vi lager energiguide og jakter lyse ideer!

Skrevet 15. September 2023

Klimakultur skal lage gratis energiguide for kunst- og kulturfeltet og ønsker gode eksempler og lyse ideer!

Klimakultur iverksetter nå arbeidet med å lage en energiguide til kulturfeltet. 

De siste årene har små og store kulturaktører erfart en uforutsigbar strømhverdag. Det har skapt store problemer for mange og ført til at små og store energitiltak er innført. Klimakultur skal følge i Asbjørnsen og Moe sine fotspor og samle kulturorganisasjonenes egne energieventyr, lysende eksempler fra bygd og by.

Har du tips til gode eksempler fra kulturfeltet som kan taes med? Vi ønsker eksempler fra alle nivåer, fra det enkelte kunstnerverkstedet til de store institusjonene. Send mail til erlend@klimakultur.no

Guiden vil ta for seg kunnskap om energisystemer på overordnet nivå (og kulturfeltets rolle i det), eksempler fra energitiltak i norske og utenlandske kulturbygg og økt energikompetanse på organisasjonsnivå. Den skal være gratis og tilgjengelig for hele kunst- og kulturfeltet.

Kunst- og kulturfeltet er et sted for visjonærer og guiden har plass til perspektiver som snur våre egne forestillinger på hodet. Hvilke kunst- og kulturorganisasjoner skaper en energi- og klimarobust fremtid for seg selv og andre?

Hvordan blir kunstnere, musikere, arrangører og museer påvirket av klimaendringer og energikrise, og hva har vært og kommer til å være deres respons i tida framover?

Guiden skal vise hvordan små og store energitiltak kan bidra til å skape en rettferdig og inkluderende omstilling av samfunnet vi lever i.

FNs klimapanel og EUs Green Deal er tydelige på hvilken essensiell rolle kulturfeltet har for å få til en rettferdig og kjapp omstilling til fornybar energi. Vi håper at denne guiden kan bidra til en bevisstgjøring om energibruk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Inspirasjon: Den engelske organisasjonen Julie's Bicycle har i samarbeid med Arts Council England jobbet med kulturfeltet om energikompetanse og tiltak i et tiår. Arbeidet er delt mellom å øke kunnskapen om våre energisystemer på overordnet nivå og hva de enkelte aktørene kan iverksette av egne tiltak

Kulturrom, Norske Kulturarrangører (NKA) og Norsk Kulturforum (NOKU) er samarbeidspartnere i prosjektet og vil bidra med å gjøre innholdet tilgjengelig for kulturaktørene. 

Valdresmusea er med som faglig samarbeidspartner fra museumsfeltet.

Energiguiden produseres med støtte fra ARENA - tilskuddsordningen for bygg og infrastruktur i Kulturrådet.

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden