Foto: Maria Børja
Foto: Maria Børja

Den norske Forfatterforening sier nei til oljeleting

Skrevet 19. April 2024

17 norske kunst- og kulturorganisasjoner har til nå gjort vedtak mot oljeleting. De representerer 20.000 kunstnere og kulturarbeidere og 500 arrangører.

Et overveldende flertall vedtok en resolusjon mot oljeleting på årsmøtet til Den norske Forfatterforening i mars 2024. Resolusjonen krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses umiddelbart og ble vedtatt med kun 9 motstemmer.

 17 norske kunst- og kulturorganisasjoner har nå vedtatt opprop mot oljeleting:

Aksjonsgruppen Forfattere mot oljeleting
Architects Climate Action Network Norway
Bildende Kunstneres Forening i Hordaland
Concerned Artists Norway
CREO - forbundet for kunst og kultur
Den norske Forfatterforening
Dramatikerforbundet
Klimakultur
NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Norske Billedkunstnere
Norske dansekunstnere (NODA)
Norske filmregissører
Norske Kulturarrangører (NKA)
Norsk Filmforbund
Spillerommet 
Stopp oljesponsing av norsk kulturliv
Unge Kunstneres Samfund

Organisasjonene representerer over 20.000 kunstnere og kulturarbeidere og mer enn 500 arrangører og festivaler.

Teksten som ble vedtatt på årsmøtet den 11. mars 2024 er:

Den norske Forfatterforening sier nei til oljeleting

Ledende internasjonale fagmiljøer innen energi og klima har slått fast at utbygging av ny infrastruktur for olje- og gassutvinning er uforenlig med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius.

Konsekvensene av de pågående klimaendringene er grundig dokumentert og allerede merkbare, også i Norge. En eskalerende klima- og naturkrise vil slå ned i alle deler av samfunnet og fordrer at alle samfunnsaktører tar stilling. Den vil ramme først og hardest dem med minst ressurser og minst historisk skyld i situasjonen.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har konkludert at klimaendringene er den største trusselen mot realisering av menneskerettighetene noensinne.

Klimaaktivister i ulike deler av verden fengsles i dag for sine ytringer, samtidig som unike kulturer og språk trues med utslettelse. Når vi som forfattere krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses umiddelbart, handler det både om å utøve global solidaritet og om fremtidige generasjoners rett til liv, helse og det frie ord.

Les også: Innledningen til forfatterne Ingvild Burkey og Agnar Lirhus 

Les også: Innlegget til forfatter Maria Børja

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden