Munn spiser jordklode på gaffel. Opphaver: Fotograf Jens Magnusson. Rettighetshaver: Ikon Images, Leverandør NTB Kilde: https://bilder.ntb.no/r/preview/editorial/RZWl8ILqac4
Munn spiser jordklode på gaffel. Opphaver: Fotograf Jens Magnusson. Rettighetshaver: Ikon Images, Leverandør NTB Kilde: https://bilder.ntb.no/r/preview/editorial/RZWl8ILqac4

Bærekraftsmålene nåes kun om verden lytter til den globale majoritet

Skrevet 26. October 2023

Hvilke politiske skifter trengs for å oppnå en tryggere og bedre verden for alle? 

Kommentar: Erlend Eggen, Klimakultur

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Den siste rapporten til organisasjonen Earth4all og The Foundation for European Progressive Studies har som mål å vise hvilke politiske skifter som trengs for å nå målet om bærekraftig utvikling.

Kort oppsummert sier rapporten at menneskeheten beviselig overskrider jordens tålegrenser og ligger an til å bomme grovt på bærekraftsmålene. Men med besluttsomme og tidsriktige politiske vedtak er det mulig å oppnå den rettferdige utviklingen som bærekraftsmålene er ment å lede til. 

Bærekraftsmålene kan nås

Bærekraftsmålene identifiserer en rekke utviklingstrekk som verdenssamfunnet er nødt til å lykkes med de neste årene. Hvert land må gjøre sitt for at målene skal nås. I Norge er det naturlig å sette søkelys på oljeproduksjon og den ekstremt uproporsjonale velstandsøkningen overskuddet fra fossil energi medfører, og naturligvis den uholdbare klimaurettferdigheten den fører til globalt. 

Klimakultur mener at kunstnere, kulturarbeidere, kreative aktører og organisasjoner har store muligheter til å engasjere seg, ta standpunkt og påvirke for en politikk som er i tråd med Earth4all sine anbefalinger. Den punktvise listen over tiltak viser hvilken politikk verdenssamfunnet trenger. Nasjonale politikere og myndighetspersoner trenger hjelp og påvirkning fra kunst- og kulturfeltet til å fatte politiske vedtak i tråd med disse innspillene.

Å endre systemet eller kulturen vi er en del av kan ofte virke litt diffust, eller for stort til å gjøre noe med. Men vi har alle muligheten til å skape den utviklingen vi ønsker oss, om vi lytter, viser empati og ytrer oss i tråd med verdiene vi står for. 

 

De viktigste politiske skiftene som må gjennomføres for å oppnå bærekraftig utvikling er:

Fattigdom

 1. Utvid det finanspolitiske handlingsrommet til lavinntektsland.
 2. Slett gjelden utviklingsland har til rike land. Ved å slette gjelden frigjøres kapital til bærekraftstiltak som fornybar energiproduksjon.
 3. Endre globale handelsavhengigheter for å redusere handelsunderskuddene i lavinntektsland.
 4. Forbedre tilgangen til kunnskap, teknologi og "leapfrogging". Sørg for at utviklingsland kan ta raske utviklingssteg uten bruk av fossil energi. 
 5. Utvikle nye økonomiske indikatorer som tar høyde for jordens tålegrenser.

Myndiggjøring

 1. Sterkere progressiv beskatning av både inntekt og formue for enkeltpersoner og selskaper.
 2. Styrket arbeidstakerrettigheter og fagforeningenes forhandlingsmakt.
 3. Sikkerhetsnett og innovasjonsnett for å dele velstand og skape trygghet, som for eksempel borgerlønn, en mekanisme der hvert medlem av et gitt samfunn mottar en regelmessig utbetaling, med ingen eller svært begrensede betingelser.

Ulikhet

 1. Anerkjenne at likestilling er avgjørende for økonomisk velstand og sosial utjevning.
 2. Massivt øke investeringene for å nå utdanningsmålene for 2030 og garantere retten til utdanning for kvinner og jenter.
 3. Sikre likestilling mellom kjønnene i lederstillinger i offentlige og private organer.
 4. Garantere universell sosial beskyttelse og tilstrekkelige universelle pensjonssystemer.

Mat

 1. Fjerne landbrukssubsidier som fremmer avhengighet av kjemiske innsatsfaktorer, nedbygging av natur og forringelse av viktige økosystemer.
 2. Matproduksjonen må omstilles fra industriell til bærekraftig og regenerativ landbrukspraksis.
 3. Lokalt forbruk, matsuverenitet og landarbeidernes rettigheter må prioriteres og beskyttes.
 4. Effektiviteten må forbedres i hele leverandørkjeden.

Energi

 1. Investeringer i fornybar energi og effektivitet må tredobles.
 2. Klimafinansiering må gis som konsesjonelle tilskudd, ikke som lån.
 3. Gjør fornybar energi rimelig ved å omdirigere subsidier til fossilt brensel.
 4. Støtte en global pris på karbon og garantere tilgang til ren, trygg og rimelig energi til en overkommelig pris for alle.

 

Disse rådene er hentet direkte fra side 58 i rapporten: SDGS FOR ALL: STRATEGIC SCENARIOS . Rådene er utarbeidet av EARTH4ALL, og finansiert av EU-parlamentet. 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden