My Project (1)

Bærekraft og klimarettferdighet for kulturarrangører

Skrevet 10. January 2023

En introduksjon om kulturarrangørenes mulighet for samfunnsendring.

Av: Julie Forchhammer, Klimakultur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spør du ti personer om hva bærekraft betyr for dem vil du fort få ti forskjellige svar. Bærekraft kan i denne sammenheng oppsummeres i ett spørsmål:

Hvordan skape en verden hvor alle mennesker har mulighet til å leve gode liv på en frisk planet?

Det er dette spørsmålet FN’s bærekraftsmål prøver å besvare gjennom 17 mål og 169 delmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Bærekraftsmålene skisserer tre hovedlinjer som alle er like viktige:

1) Leave no one behind: Alle skal med! Hvordan sikre en rettferdig omstilling som er til det beste for alle mennesker på kloden?

2) Å stoppe klimaendringene.

3) Oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling med mindre naturnedbygging og en omstilling til sirkulærøkonomi. 

 

Kulturlivets rolle

Omstillingen vi går gjennom nå kommer til å omfatte alle deler av livene våre. Utfordringene er mange og det er lett å føle seg overveldet i en tid med klimakrise, naturkrise, kriger, pandemi, økende sosial ulikhet og en uforutsigbar hverdag også for kulturlivet.

Men det er akkurat i en slik tid at festivaler og kulturarrangører kan være med og gjøre en stor forskjell. For det første ved å sørge for at man driver mest mulig bærekraftig selv, selvfølgelig. Men også ved å anerkjenne og dra nytte av kulturlivets viktige rolle for å skape endring:

Festivaler og kulturarrangementer kan samle folk, gi inspirasjon, utfordre våre levemåter og skape nye normer for hvordan samfunnet vårt er bygget opp og hvilke verdier vi jobber etter.

Kulturlivet kan være en viktig plattform for stemmer fra frontlinjen av klimakrisen som ellers ikke får mye oppmerksomhet her i landet. Vi kan legge press på våre politikere og beslutningstakere og være en aktiv del av et mer rettferdig systemskifte.

Er det én ting arrangører er gode på så er det nettopp omstilling. Å arrangere store eller små ting er nettopp en øvelse i å kaste seg rundt og endre på ting, det være seg på grunn av en pandemi eller et regnvær eller avlysning. Kulturlivet ligger i forkant når det gjelder innovasjon og å teste ut nye løsninger som kan tas i bruk i lokalsamfunnene senere. Sjekk for eksempel hvordan Bergen Live fikk til fossilfri rigging av festivalen i 2022.

Løsningen på et mer bærekraftig og rettferdig samfunn består av tusenvis av små løsninger som vi skaper i fellesskap. Det kan føles smått men totalsummen blir stor når vi alle bidrar.

Erfaringsdeling mellom arrangører og mellom arrangører og resten av samfunnet er et nøkkelelement for å få til endring. Husk å dele både gode og dårlige erfaringer, det er nyttig lærdom for alle rundt.

 

Kultur og klimarettferdighet

Et mer bærekraftig kulturliv handler som nevnt om mer enn flyreiser og plastglass (selv om disse tingene selvfølgelig også er viktig). Et sterkt fokus på klimarettferdighet har vokst frem de siste årene - blant annet på initiativ fra den engelske organisasjonen Julie´s Bicycle som siden 2008 har vært ledende på alt om bærekraft og kultur.

Deres guide om “Creative Climate Justice” gir en god innføring i hva klimarettferdighet er og hvorfor nettopp kulturlivet har et ansvar for å fremme dette temaet.

Klimarettferdighet beskriver hvordan de landene som har størst ansvar for klimakrisen ikke er de som blir hardest rammet av klimaendringene vi nå opplever verden rundt. Vi som har tjent mest penge på å utvinne naturressurser til skade for kloden er vi som har det største ansvaret for å endre våre samfunnssystemer og hjelpe de som nå står midt i klimakrisen.

Kultur og klimarettferdighet setter fokus på hvor viktig det er å se bærekraft i en helhet - hvor temaer som likestilling, inkludering, mangfold, migrasjon, klima, natur og rettferdighet er en del av samme kontekst. Et godt eksempel er likestilling: Klimakrisen er den største trusselen mot kvinners velferd i dag. Ønsker man å jobbe for kvinners muligheter til å leve gode og trygge liv må man se det i sammenheng med hva man gjør for å motvirke klimaendringer.

Det er nettopp her - i møtet med vår tids aller største utfordringer at kulturlivet kan bidra til omstilling i stor skala. Ved å skape inkluderende møteplasser, samarbeide med aktører i lokalsamfunnene, gi en stemme til de som står på frontlinjen i klimakrisen, inkludere forskere, bønder, artister og publikum og alle de mange andre som vi arrangører når ut til.

Arrangørfeltets muligheter og ansvar for å skape et mer rettferdig og bærekraftig samfunn kan ikke undervurderes. Og så må vi aldri glemme at:

Det mest effektive tiltaket for å stoppe klimakrisen er å fase ut all utvinning av fossil energi. Det gjelder spesielt for et oljeproduserende land som Norge.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspirasjon:

I England har over 500 festivaler og arrangører lansert “the Green Events Code” som forplikter dem til å oppfylle konkrete mål for reduksjon av klimautslipp og en rekke  miljøtiltak innenfor temaer som transport, energi, mat og avfall.

Sjekk også:

Grøn Festival

Music Declares Emergency

Future Festivals Tools

Live Green

Coldplays turnetiltak

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden