Utvalgte delmål for kulturfeltet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn

Klimakultur presenterer her de 17 bærekraftsmålene og tilhørende delmål som er mest relevante for kulturfeltet.

Hvis du vil lese mer om FNs bærekraftsmål finner du mer informasjon her.

Et enkelt dokument med de fullstendige målene og alle 169 delmål finner du her.